Våra tjänster


Vår ambition är att vägleda våra klienter till bästa möjliga resultat på så kort tid som möjligt.
För att vi ska kunna uppnå detta krävs ett ömsesidigt engagemang som vilar på båda parters ansvar att göra sitt allra bästa.

För vår del så innebär detta att vi bedömer varje klient eller fall enskilt baserat på ett 360° synsätt som innefattar er rad parametrar, exempelvis ålder, hälsostatus – både emotionellt, mentalt och fysiskt, kroppstyp, kostföring, livsstil och personens vilja att utveckla sin fulla kapacitet och resiliens för att utefter denna sammanställning skapa ett konkret åtgärdsförslag åt våra klienter som utmynnar i ett komplett individanpassat upplägg.


Nedan följer ett urval av alla de tjänster som vi erbjuder våra klienter, och i många fall som vi beskriver här ovan så kombineras våra olika tjänster utefter individens behov så att man exempelvis kombinerar team coaching med individuellt mentorskap i kombination med kostråd, Movement Medicine och fysisk träning.


COACHING

Tvivlar ni på att in kan uppnå era mål? Vi har lång erfarenhet av att vägleda grupper och team mot framgång där varje enskilda individ kommer till sin fulla rätt och förstår sin roll i helheten.

MENTORSKAP

Våra mentorskapsprogram är alltid individuellt individanpassade. Vi arbetar med alla typer av människor såväl unga som gamla, som företagare, musiker, idrottsmän, högpresterande eller lågpresterande. Är du, eller känner du någon som är i behov av mentorskap, vänligen skicka e-post till oss så hör vi av oss så snart vi får möjlighet

SINGEL OCH PARRÅDGIVNING

Är du i en illa fungerande relation eller i ett stadie av förändring i ditt liv så kan det i många fall behövas extern rådgivning av en opartisk person. För par som behöver parrådgivning erbjuder vi även möjligheten ”par möter par”, det vill säga att både Johanna och Peter medverkar under sessionen med din partner, för att på så sätt få både ett manligt och ett kvinnligt perspektiv. I alla former av relationer är kommunikation avgörande för positiv utveckling. Det är ofta just på denna punkt man fastnar, just därför lägger Johanna och Peter stor vikt vid att få alla parter att förstå sin del i kommunikationen. Morlor Master Mentors har utvecklade metoder för att överbrygga denna problematik.

MAT SOM MEDICIN – INDIVIDANPASSADE KOSTPROGRAM  

Vi är alla olika, det finns en rad olika faktorer att ta hänsyn till när det gäller upplägg av kostprogram beroende på utgångsstatus och målsättningar. Oavsett om målet är viktuppgång det motsatta eller en del i att läka en sjukdom, symptom eller skada så kan vi vägleda dig ur ett heltäckande hälsoperspektiv.

LIVSSTILSOMLÄGGNING

Den vanligaste orsaken till de tio vanligaste ”folksjukdomarna” idag är helt enkelt en felaktig livsstil. Vill du, eller har du kommit till det stadiet att du inte har något val än att du måste göra förändring?

Kontakta oss så tar vi dig i handen från A till Ö och anpassar ett individuellt program åt dig

MOVEMENT MEDICINE – BETEENDE MEDICIN – FYSISK TRÄNING – ENSKILD TRÄNING – GRUPPTRÄNING – FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Vi erbjuder er olika möjligheter till att träna med oss genom bland annat:

 • Movement Medicine – Medicinsk Yoga där varje rörelse har en specifik funktion
 • Non Fighting Material Art, det vill säga traditionell kampsport med fokus på precision, teknik och rörelse
 • Relaxation – Träning som innefattar mindfullnes, meditation och avslappning
 • Flexibility – Rörelseträning med inslag av Movement Medicine
 • Fysisk träning för ökad muskelstyrka, explosivitet och snabbhet

All fysisk praktik som vi erbjuder resulterat inte bara i att man blir hälsosam och fysiskt starkare utan även mentalt starkare.

MEDICINSK BEHANDLING

Vi erbjuder en rad olika medicinska behandlingar som exempelvis massage, lymfmassage och traditionell akupunktur.

Alla våra medicinska behandlingar påskyndar läkeprocessen av såväl fysiska och psykiska sjukdommar, likväl skador och kroppsliga obalanser.

MEDICINSK ÖRTBEHANDLING

Det finns alltid naturliga och biverkningsfria alternativ till västerländsk och kemiskt framställd medicin i den traditionella medicinen med mångtusenårig erfarenhet

UTBILDNINGAR

Vi erbjuder kontinuerligt olika typer av utbildningar genom Morlor Education, från korta introduktionsutbildningar till längre utbildningar som löper över ett halvår i taget

Utöver de fasta löpande utbildningarna så skräddarsyr vi även anpassade utbildningar efter våra klienters önskemål. Våra utbildningar sker såväl hos våra klienter som i vår utbildningslokal i centrala Stockholm som Online över Zoom

Exempel på olika delar som kan ingå i våra utbildningar beroende på vem dom riktar sig emot är:

 • Nutrition och kost
 • Teori om kroppen med inriktning mot fysiologi och psykologi
 • Teoretisk information om livsstilsförändring
 • Movement Medicine – Medicinsk Yoga
 • Konsten att kommunisera
 • Att lära sig att styra och hantera känslor och emotioner
 • Österländsk filosofi
 • Material Arts (kampsport) ur rörelse och Non Violence perspektiv
 • Relaxation – Teori och praktik om mindfullnes, meditation, andning och avslappning
 • Självledarskap
 • Att leda från din feminina kraft även som man
 • Att forma högpresterande och agila team

FÖRETAGSSTRUKTURERING

Vi hjälper företag att bygga en sund företagsstruktur och kultur med fokus på ”Individen i helheten”, det vill säga att man som arbetsgivare förstår att alla individer är unika med unika behov, likväl som de kan generera ett unikt bidrag tillbaka till företaget.

FÖRELÄSNING

Vi är vana föreläsare och erbjuder precis som i våra utbildningar såväl föreläsningar med specifikt som specialanpassat innehåll. Kontakta oss gärna om du har någon idé eller vill få ett förslag på en skräddarsydd föreläsning. Vi håller såväl fysiska föreläsningar på valfri plats eller online över Zoom

RENT AN EXPERT!

Skriver du en bok, artikel om hälsa och träning, eller kanske behöver en expert i TV-soffan till ert program eller något annat forum? Hör av er till oss så gör vi något kreativt tillsammans

Har du frågor om våra tjänster, vill ha ett skräddarsytt program, boka föreläsning, få offert, eller någon annan fråga så är du välkommen att skicka e-post till oss. Vi svarar snarast möjligt.Scroll Up
Translate »