Om The Morlors


 


Morlor Master Mentors består av makarna Johanna och Peter Morlor som är baserade i Stockholm. 

De har båda med sin breda bakgrund en unik kunskap som närmast kan beskrivas som traditionell österländsk filosofi och medicin korsbefruktad med västerländsk forskning.

Johanna har Fil.mag i psykologi – sex år, från Stockholms Universitet och utbildning i beteendevetenskap samt utbildning inom österländsk medicin och filosofi. 

Baserat på den traditionella medicinen har Johanna utvecklat Movement Medicine – medicinsk yoga där varje enskild rörelse har ett specifikt syfte,  som hennes unika arbetsmetod och verktyg för att balansera människor psykiskt och fysiskt så att de kan utveckla sin fulla potential och nå en nivå som de flesta är helt omedvetna om att de faktiskt är kapabla till. 

Som om inte detta vore nog har Johanna också en gedigen utbildningsbakgrund inom traditionell Japansk akupunktur och olika former av medicinska kroppsbehandlingar.

Johanna har även forskat om prestation och mental hälsa på Gymnastik och Idrotts Högskolan (GIH),  och Biologisk stress och kortisolets effekt vid långvarig stress på Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet samt om vilka arbetsstrukturer som främjar hälsa och prestation. 

Under många år arbetade hon också som forskare inom sömn och stressforskning samtidigt som hon tog emot enskilda klienter på sin egna praktik. Johanna har också arbetat mot näringslivet och hjälpt olika företag att bygga upp agila strukturer och skapa högpresterande men välmående team.

Peter har sedan slutet av –90 talet arbetat med hälsa, då i synnerhet med inriktning mot fysisk träning, nutrition och coachning av enskilda klienter, idrottslag och grupper.

Liksom Johanna har han ett förflutet som elitidrottare och de utövar båda dagligen olika former av fysisk aktivitet, meditation och särskilda andningsövningar som en återkommande del av sin dagliga morgonrutin. 

Parallellt med hälsoinriktningen har Peter under många år arbetat som chef och coach i näringslivet där han såväl i egenstartade som externa företag har byggt upp framgångsrika team och coachat chefer, medarbetare och anställda till framgång. 

Idag kombinerar de båda sina erfarenheter och arbetar dagligen med såväl enskilda klienter som grupper. De specialanpassar utbildningar för ledningsgrupper och personalgrupper på företag, men även för skolor, idrottslag, enskilda idrottsprofiler eller näringslivsprofiler och lägger upp helt individanpassade program till sina klienter för att dessa ska läka såväl mentalt som fysiskt, vilket bland annat medför att de upplever ökad motivation och beslutsfattningsförmåga samt lär sig hantera olika stressande situationer och helt nya situationer på ett bättre sätt.

Morlor Education är namnet på deras gemensamma utbildningsverksamhet där de sida vid sida håller olika utbildningar vars bas utgörs av den gemensamma kunskapen kring hur människan fungerar emotionellt, mentalt, fysiskt och själsligt med målet att lära klienter och utbildningsdeltagare hur de kan skapa ett liv där man kan vara högpresterande och framgångsrik men ändå premiera hälsa och förebygga sjukdomar samtidigt som man är harmonisk och välbalanserad
<script type="text/javascript" src="https://platform.linkedin.com/badges/js/profile.js" async defer></script>
Scroll Up
Translate »