Movement Medicine

Movement Medicine är en yoga-disciplin som är utvecklad av Johanna Morlor. Rötternas ursprung är den gamla medicinska yogan som utvecklades för tusentals år sedan och som praktiserades i syfte att hålla sig frisk.

I vår tid finns det som bekant många olika typer av grenar inom yoga, exempelvis Ashtanga, Hata, Yin och Vinyasa, alla med fokus på olika saker.

Inom Movement Medicine ligger huvudfokusen på att röra sig graciöst mellan olika positioner i kroppens fulla sprialrörelser och i alla riktningar utan att överstretcha i botten eller toppläge.

De olika postionerna är ämnade att stimulera specifika områden och organ i kroppen med det primära målet att det inte ska finnas några områden i kroppen med stagnation.

Scroll Up
Translate »