Movement Material Arts

Skillnaden mellan det vi kallar för M:MA, eller Movement Material Arts och ”vanliga” kampsportstilar är att i Movement Material Arts fokuserar vi mer på liksidig träning och på att röra oss i kroppens fulla spiralrörelser i alla riktningar.  

Med andra ord ni ska succesivt utveckla era färdigheter så att ni blir lika snabba, starka, har samma balans, precision och koordination i båda kroppshalvorna.

Detta kommer att stärka era ambidextra förmågor vilket skapar många positiva effekter på hjärnan, som exempelvis bättre närminne och kognitiv rörelseförmåga.

Vi utgår alltid från ett Non Violence perspektiv där vi inte lär ut kampsport i syftet att lära våra kursdeltagare att slåss, utan primärt för disciplin, kroppskontroll, ökad kognitionsförmåga, men självfallet kommer kunskapen till pass vid ett eventuellt behov självförsvar.

Scroll Up
Translate »