ArbetsområdenVi arbetar inom ett brett spektra av områden.

Här nedan har vi sammanställt vanliga orsaker till varför klienter uppsöker oss.


 • Brist på energi
 • Covid – Post-Covid problematik
 • övervikt – fetma
 • Depression
 • Sorg
 • Sömnproblem 
 • Posttraumatisk stress och traumabehandling
 • Koncentrationssvårigheter och minnesförlust
 • Oro/ångest 
 • Sköldkörtelproblematik
 • Hjärt och kärlsjukdomar
 • Diabetes typ 1 och 2
 • Endometrios
 • PMS och PMDS besvär
 • Relationsfrågor
 • Stress
 • Olika Cancerformer 
 • Prestationsångest 
 • Beroendeproblematik
 • Brist på inre motivation
 • känner tomhet efter uppnått mål 
 • IBS
 • SIBO
 • Ländryggsproblem
 • Knäproblem
 • Axelproblem 
 • Kroniska sjukdomar 
 • Migrän 
 • Övervikt/Undervikt
 • Allergier och födoämnesallergi
 • Fobier 
 • Utslag 
 • Barnlöshet
 • Frågan, – vem är jag och vad ska jag göra i livet?
 • Brist på självkänsla och självförtroende 
 • Hur hanterar jag människor på jobbet
 • Hur kan jag bli en bättre ledare
 • Härskarbeteende 
 • Hur hanterar jag konflikt i min relation 
 • Familjefrågor 
 • Problematik föräldrar och barn eller föräldrar och tonåring 
 • Adoptionsrelaterade frågor
 • Brist på kreativitet
 • Återfå livsglädje
 • Religion, Kultur och tillhörighet 


Scroll Up
Translate »